1

انتخاب خرید اینترنتی تجهیزات گلخانه

News Discuss 
جنگ الکترونیکی از سه بخش اصلی تشکیل شدهاست: حمله الکترونیکی (EA)، حفاظت الکترونیکی (EP) و پشتیبانی از جنگ الکترونیکی (ES). SIGINT به سه دسته تقسیم میشود: هوش الکترونیکی (ELINT)، هوش ارتباطات (COMINT) و سیگنالهای ابزار دقیق خارجی FISINT. یکی از مسائل مورد توجه در مناسبات کویت و آمریکا، وابستگی https://1813972.pages10.com/--51949621

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story