1

ثبت شرکت

News Discuss 
شرکت ها به طور کلی به دو قسم شرکت های مدنی و شرکت های تجارتی تقسیم می شوند که شرکت های مدنی دارای اهلیت و تابعیت نیستند به همین دلیل دارای شخصیت حقوقی نیز نمی باشند و شرکت های مدنی شامل دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند . http://shaneeujv86420.get-blogging.com/11464281/the-fact-about-ثبت-شرکت-در-تهران-that-no-one-is-suggesting

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story