1

The smart Trick of โซล่าเซลล์ ขนาดเล็ก That Nobody is Discussing

News Discuss 
ระบบในการชาร์จด้วยพลังงานอาทิตย์นั้นมีการ ประกอบของตัวจับเวลา และวิธีไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้เครื่องเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและป้องกันการชาร์จไฟเกิน แต่ใช้อัตราการชาร์จที่ต่ำของตัวจับเวลาเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ ความไม่แน่นอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มของแสงอาทิตย์ในแต่ละวัน สำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง และทำสัญญาว่าจ้าง แผงโซล่าเซลล์ 20W หรือ 30W หรือ 40W ... https://kirkf196zho3.blog-kids.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story